SATEL GSM-X

129,40  s DPH

Na sklade

Náš kód: GSM-X Kategória: Značka:
hmotnosť

GSM-X obsluhuje niekoľko kanálov komunikácie. Toto zariadenie môže slúžiť narealizáciu monitoringu v zabezpečovacích systémoch. Natento cieľ využíva spojenie pomocou telefónneho komunikátora ľubovoľnej zabezpečovacej ústredne, alebo využíva zodpovedajúco naprogramované výstupy ústredne Dôležitou vlastnosťou komunikátora je možnosť rozšírenia oethernetový modul GSM-X-ETH, vďaka čomu môže byť monitoring realizovaný dvomi nezávislými kanálmi (ethernet aGPRS). Stála kontrola stavu spojenie s PCO anahraditeľnosť kanálov spojenia zaručujú splnenie požiadaviek DP4 normy EN 50136 v rozsahu tzv. Dual Path Reporting GSM-X môže zasielať oznamovanie na8 telefónnych čísiel niekoľkými spôsobmi: hlasovo, pomocou správ SMS aPUSH, alebo pomocou služby CLIP V prípade ústrední INTEGRA aINTEGRA Plus môže byť spojenie s ústredňami realizované cez RS-232. Týmto spôsobom modul GSM-X realizuje monitoring aoznamovanie (obsah preberaný zpamäte udalostí – INTEGRAPlus), ataktiež diaľkové spojenie s programom DLOADX aGUARDX Modul má funkciu automatického prepínania komunikácie nakanál GSM, v prípade poruchy analógovej telefónnej linky. GSM-X môže taktiež plniť úlohy brány GSM pre pobočkové telefónne ústredne (PBX) Zariadenie má 4 programovateľné výstupy, ktoré je možné ovládať diaľkovo pomocou SMS, CLIP, DTMF, mobilnej aplikácie GX CONTROL alebo programu GX Soft. Vďaka tomu môže byť modul GSM-X použitý nadiaľkové ovládanie zabezpečovacieho systému, alebo iných zariadení pripojených namodul Na programovanie modulu slúži program GXSoft. Spojenie s modulom sa môže vykonávať lokálne popripojené naport mini-USB modulu, alebo diaľkovo cez GPRS alebo Ethernet* Diaľková aktualizácia firmvéru je možná vďaka spolupráce modulu GSM-X s programom UpServ Zabudovaný telefón GSM má konektory nadve karty SIM. V prípade problémov s dosahom siete operátora prvej karty sa modul automaticky prepne nadruhú atak zachová stálosť spojenia obsluha Dual Path Reporting zhodne s DP4 podľa EN 50136 konvertovanie telefónneho monitoringu naformáty audio / SMS / Ethernet* / GPR zasielanie oznamovania na8 telefónnych čísie oznamovanie: audio / SMS / PUSH / CLI konvertovanie správ PAGER naSM simulácia telefónnej linky pomocou telefónu GSM – brána GS prepínanie naGSM pri poruche telefónnej link kompatibilita s ústredňami INTEGRA aINTEGRA Plus rýchly prenos dát cez RS-23 konvertovanie monitoringu RS-232 / TCP/I automatické zostavovanie obsahu oznamovania (INTEGRAPlus možnosť diaľkového spojenia s programami DLOADX aGUARD prijímač SMS aCLIP pre PCO STAM- 4 programovateľné vstupy (NO, NC 4 výstupy (OC) ovládané pomocou SMS / CLIP / DTMF / GXCONTROL / GXSof obsluha dvoch kariet SI možnosť overenia stavu konta karty typu pre-paid aoznamovanie oprekročení limitu prostriedko konfigurácia nastavení modulu lokálne – počítač s programom GX Soft pripojený naport USB modul diaľkovo – počítač s programom GX Soft spájajúci sa s modulom cez Ethernet* alebo GPR spolupráca s mobilnou aplikáciou GX CONTRO možnosť diaľkovej aktualizácie firmvér možnosť pripojenia zdroja APS-412 alebo APS-61 možnosť rozšírenia oethernetový modul GSM-X-ET Modul je dodávaný v plastovej skrinke OPU-2B spolu s anténou ANT-GSM-I.*pri spolupráci s GSM-X-ETH

Scroll to Top