SATEL SMET-256

394,44  s DPH

Na sklade

Náš kód: SMET-256 Kategória: Značka:
hmotnosť

Konvertor SMET-256 je zariadenie, ktoré je určené hlavne pre firmy zaoberajúce sa monitoringom zabezpečovacích systémov, ochranou osôb a majetku a podobne. Prijíma udalosti zasielané pomocou siete TCP/IP zariadeniami produkcie SATEL (napr. ethernetovým modulum ETHM-2, modulom GPRS-T2). V závislosti od nastavenia konvertora sú udalosti zasielané na PCO (napr. STAM-2) pomocou telefónneho kábla alebo komunikačnej zbernice RS-232.

Konvertor môže pracovať v rozšírenom režime (do 256 účastníkov s kontrolou spojenia) alebo v jednoduchom režime (bez kontroly spojenia s účastníkom). SMET-256 môže simulovať zároveň analógovú telefónnu linku, ako aj jedno s nasledujúcich prijímacích zariadení: RC-4000 VISONIC, SurGard (MLR2/MLR2E), RSM-02.

SMET-256 má funkciu potvrdenia prijatia udalosti, ktorá umožňuje verifikáciu správnosti spojenia. Prijaté udalosti sú uchovávané v pamäti konvertora až do času ich zaslania na PCO. SMET-256 má taktiež ochranné funkcie, ako sú kontrola prítomnosti kábla siete Ethernet a funkcia prijímania prenosov iba zo zariadení s nadefinovanými adresami MAC, ktorá zabezpečuje konvertor pred pokusmi vlámania.

Konfigurácia konvertora SMET-256 a definovanie účastníkov sa môže vykonávať prostredníctvom portu RS-232 (program SMET-256 SOFT) alebo siete TCP/IP (internetový prehliadač a program SMET-256 SOFT).

konvertovanie monitoringu TCP/IP SATEL (zariadenia ETHERNET a GPRS) na telefónny monitoring pre telefónne PCO
simulácia prijímačov RC4000 VISONIC a MLR2 SurGuard
obsluha do 256 účastníkov s kontrolou spojenia
obsluha ľubovoľného počtu účastníkov bez autonómnej kontroly spojenia
uchovávanie prijatých udalostí do momentu úspešného zaslania na PCO
kontrola spojenia ETHERNET
možnosť filtrovania prijatých udalostí pomocou MAC adries
konfigurácia zariadenia pomocou internetového prehliadača (cez TCP/IP) alebo pomocou programu (cez RS-232)
obsluha automatickej konfigurácie IP adresy pomocou DHCP

Scroll to Top