SATEL GPRS-A LTE

164,50  s DPH

Na sklade

Náš kód: GPRS-A LTE Kategória: Značka:

GPRS-A LTE je univerzálny modul monitoringu, ktorý môže pracovať autonómne, alebo v rámci systému signalizácie vlámania a napadnutia a v systémoch automatizácie. Zariadenie má mobilný telefón obsluhujúci prenos údajov v technológii LTE*.V zabezpečovacích systémoch môže tento modul slúžiť na realizáciu monitoringu a môže spolupracovať s ľubovoľnou zabezpečovacou ústredňou. Prepojenie s ústredňou sa vykonáva pomocou jej telefónneho komunikátora alebo pomocou zodpovedajúco nakonfigurovaných výstupov.
Modul má 8 vstupov, ktoré môžu pracovať ako digitálne (NO, NC) alebo analógové. Analógové vstupy môžu byť využívané v sústavách automatiky, alebo na monitorovanie širokej škály externých zariadení, ako sú napr. detektory teploty, tlaku, vlhkosti a podobne. GPRS-A LTE má zbernicu 1-Wire, na ktorú je možné pripojiť až 8 digitálnych detektorov teploty DS-T1 alebo DS-T2.Modul môže zasielať údaje o meraní pomocou technológie GPRS s využitím otvorených komunikačných protokolov: MQTT, JSON a MODBUS RTU. Jestvuje možnosť vytvorenia servera, ktorý bude zbierať údaje z viacerých modulov s cieľom ich grafického zobrazenia – napr. na kontrolu parametrov prostredia v skladoch, výrobných halách a podobne. Modul využíva koncepciu tzv. internetu vecí (ang. IoT – Internet of Things). GPRS-A LTE pri prekročení naprogramovaných hodnôt môže zasielať hlásenia na PCO alebo určeným užívateľom. Je možné taktiež naprogramovanie automatickej reakcie pri zmene stavy vybraných výstupov, napr. zapnutie ohrevu pri rýchlom poklese teploty .Modul môže zasielať oznamovanie max. pre 8 užívateľov, a to niekoľkými spôsobmi: pomocou správ SMS, PUSH, alebo CLIP.Zariadenie má 4 programovateľné výstupy, ktoré je možné diaľkovo ovládať pomocou správ SMS, CLIP-om, mobilnej aplikácie GX CONTROL alebo programu GX Soft. GPRS-A LTE môže byť využívaný na diaľkové ovládanie zabezpečovacieho systému alebo iných zariadení pripojených na modul.Na programovanie modulu sa používa program GX Soft. Spojenie s modulom sa môže vykonávať lokálne pomocou portu RS-232 (TTL) modulu, alebo diaľkovo (pomocou prenosu cez mobilnú sieť*).Diaľková aktualizácia firmvéru zariadenia pomocou servera aktualizácie UpServ.
monitoring udalostí: SMS / LTE*
konverzia telefónneho monitoringu na SMS / GPRS
zasielanie oznamovania na 8 telefónnych čísiel
oznamovanie: SMS / CLIP / PUSH
8 programovateľných vstupov (NO / NC / analógové)
zbernica digitálnych detektorov teploty 1-Wire (max. 8 detektorov)
možnosť konfigurácie reakcie na prekročenie hodnôt na vstupoch:
na analógových vstupoch
z detektorov1-Wire
wejście do kontroli zasilania AC
4 výstupy (2 relé, 2 typu OC) ovládané pomocou SMS / CLIP (max. 1024 tel. čísiel ) / GX CONTROL / GX Soft / cez IoT
IoT – obsluha otvorených protokolov: MQTT, JSON, MODBUS RTU
možnosť overenia stavu kreditu SIM kariet pre-paid a oznamovanie o prekročení naprogramovaného limitu
konfigurácia nastavení modulu:
l okálne – počítač s programom GX Soft pripojený na port RS-232 (TTL) modulu
diaľkovo – počítač s programom GX Soft spájajúci sa s modulom pri využití prenosu údajov cez mobilnú sieť*
spolupráca s mobilnou aplikáciou GX CONTROL
možnosť pripojenia zdroja APS-612
možnosť diaľkovej aktualizácie firmvéru
* prenos údajov v technológii LTE/HSPA+/EDGE/GPRS – v závislosti od možností mobilnej siete

Scroll to Top