Kontakt

Prevádzkovateľom online obchodu ip-kamery.tech je:

Signus, s.r.o.
Matičná 1980/67
900 28 Ivanka pri Dunaji
Slovenská republika
IČO: 44 041 438
DIČ: 2022583310
IČ DPH: SK2022583310
Zapísaná: Oddiel Sro, Vložka č. 51039/B

Licencia na prevádzku TECHNICKEJ SLUŽBY: č. PT 002726

Tel.: 00421 904 146 010 (v pracovných dňoch medzi 10:00 – 18:00)
Kontaktná osoba: Martin Gregor
e-mail: info@ip-kamery.tech
web: https://www.signus.tech

Orgán dozoru a dohľadu:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P.O.BOX 5, 820 07  Bratislava 27
tel.: 02/58272 172
e-mail: ba@soi.sk

Bankové spojenie SR – EUR:
Názov účtu: Signus, s.r.o.
Číslo účtu: 2625184283
Názov banky: TATRA BANKA, a.s.
Kód banky: 1100
IBAN / SWIFT: SK9011000000002625184283 / TATRSKBX
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: číslo objednávky

Bankové spojenie SK – EUR:
Názov účtu: Signus, s.r.o.
Číslo účtu: 2200764186
Názov banky: Fio banka, a.s.
Kód banky: 8330
IBAN / SWIFT: SK2983300000002200764186 / FIOZSKBAXXX
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: číslo objednávky

Bankové spojenie CZ – CZK:
Názov účtu: Signus, s.r.o.
Číslo účtu: 2300360445
Názov banky: Fio banka, a.s.
Kód banky: 8330
IBAN / SWIFT: SK2683300000002300360445 / FIOZSKBAXXX
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: číslo objednávky

Návrat hore