Zobrazených 1–15 z 22 výsledkov

 • SLIM-PIR

  12,50  s DPH Pridať do košíka

  Detektor SLIM-PIR zisťuje pohyb v chránenom priestore. Detektor môže byť montovaný na nastaviteľnej konzole s možnosťou montáže na stenu alebo strop, s označením BRACKET D.

  • zhoda s požiadavkami normy EN 50131 pre Grade 2
  • zisťovanie pohybu pomocou detektora PIR
  • nastaviteľná citlivosť detekcie
  • digitálny algoritmus detekcie pohybu
  • digitálna kompenzácia teploty
  • širokouhlá šošovka naprojektovaná špeciálne pre
  • zabudované rezistory (2EOL: 2 x 1,1 k?)
  • LED-ky na signalizáciu
  • výber farby svietenia LED-ky (dostupné 4 farby)
  • diaľkové zapínanie/vypínanie LED-ky
  • kontrola sústavy detekcie pohybu a napätia napájania
  • sabotážna ochrana pred otvorením krytu
 • SLIM-PIR-PET

  13,85  s DPH Pridať do košíka

  PIR detektor pohybu s imunitou na pohyb zvierat do 20 kg.

  Detektor SLIM-PIR zisťuje pohyb v chránenom priestore. Detektor môže byť montovaný na nastaviteľnej konzole s možnosťou montáže na stenu alebo strop, s označením BRACKET D.

  • zhoda s požiadavkami normy EN 50131 pre Grade 2
  • zisťovanie pohybu pomocou detektora PIR
  • nastaviteľná citlivosť detekcie
  • digitálny algoritmus detekcie pohybu
  • digitálna kompenzácia teploty
  • širokouhlá šošovka naprojektovaná špeciálne pre
  • zabudované rezistory (2EOL: 2 x 1,1 k?)
  • LED-ky na signalizáciu
  • výber farby svietenia LED-ky (dostupné 4 farby)
  • diaľkové zapínanie/vypínanie LED-ky
  • kontrola sústavy detekcie pohybu a napätia napájania
  • sabotážna ochrana pred otvorením krytu
 • SLIM-PIR-LUNA

  19,87  s DPH Pridať do košíka

  PIR detektor s prisvietením.

  Detektor SLIM-PIR zisťuje pohyb v chránenom priestore. Detektor môže byť montovaný na nastaviteľnej konzole s možnosťou montáže na stenu alebo strop, s označením BRACKET D.

  • zhoda s požiadavkami normy EN 50131 pre Grade 2
  • zisťovanie pohybu pomocou detektora PIR
  • nastaviteľná citlivosť detekcie
  • digitálny algoritmus detekcie pohybu
  • digitálna kompenzácia teploty
  • širokouhlá šošovka naprojektovaná špeciálne pre
  • zabudované rezistory (2EOL: 2 x 1,1 k?)
  • LED-ky na signalizáciu
  • výber farby svietenia LED-ky (dostupné 4 farby)
  • diaľkové zapínanie/vypínanie LED-ky
  • kontrola sústavy detekcie pohybu a napätia napájania
  • sabotážna ochrana pred otvorením krytu
 • SLIM-PIR-LUNA-PET

  21,58  s DPH Pridať do košíka

  PIR detektor s prisvietením, imunita na zvieratá do 20 kg.

  Detektor SLIM-PIR zisťuje pohyb v chránenom priestore. Detektor môže byť montovaný na nastaviteľnej konzole s možnosťou montáže na stenu alebo strop, s označením BRACKET D.

  • zhoda s požiadavkami normy EN 50131 pre Grade 2
  • zisťovanie pohybu pomocou detektora PIR
  • nastaviteľná citlivosť detekcie
  • digitálny algoritmus detekcie pohybu
  • digitálna kompenzácia teploty
  • širokouhlá šošovka naprojektovaná špeciálne pre
  • zabudované rezistory (2EOL: 2 x 1,1 k?)
  • LED-ky na signalizáciu
  • výber farby svietenia LED-ky (dostupné 4 farby)
  • diaľkové zapínanie/vypínanie LED-ky
  • kontrola sústavy detekcie pohybu a napätia napájania
  • sabotážna ochrana pred otvorením krytu
 • INTEGRA 32

  92,96  s DPH Pridať do košíka

  Hlavná doska zabezpečovacej ústredne od 8 do 32 vstupov.

  Moderné zabezpečovacie ústredne ponúkajú okrem funkcií hlásenia alarmu aj možnosť realizácie systémov domácej automatizácie a kontroly vstupu. Vďaka širokej škále rozširovacích modulov môžu byť možnosti systému prispôsobené momentálnym potrebám – od malých systémov, po rozsiahle inštalácie.

  Veľkou výhodou ústrední INTEGRA sú komunikačné možnosti pri použití prídavných modulov – GSM a TCP/IP obsluha od 8 do 32 vstupo možnosť rozdelenia systému na 16 skupín, 4 oblast obsluha od 8 do 32 programovateľných výstupo komunikačné zbernice na pripojenie klávesníc a expandéro zabudovaný telefónny komunikátor s funkciou monitoringu, hlasového oznamovania a diaľkového ovládani obsluha systému pomocou LCD klávesníc, klávesníc pre skupiny, ovládačov, bezdotykových kariet a díaľkovo pomocou počítača alebo mobilného telefón 32 nezávislých timerov na automatické ovládani funkcie kontroly vstupu a domácej automatizáci pamäť 439 udalostí s funkciou tlač obsluha do 64+4+1 užívateľov port RS-232 – konektor R možnosť aktualizácie firmvéru pomocou počítač zabudovaný pulznýc zdroj s výkonom 1,2 A s funkciami nabíjania akumulátora a diagnostik.

 • INT-GSM

  104,30  s DPH Pridať do košíka

  INT-GSM je komunikačný modul GPRS umožňujúci zabezpečovacím ústredniam zo série INTEGRA a INTEGRA Plus komunikáciu cez sieť GSM. Zariadenie pracuje na zbernici LCD klávesníc zabezpečovacej ústredne.

  Obsluhuje dve karty SIM, pomocou ktorých je možné prijímať správy a prichádzajúce spojenia. Všetky prenosy GPRS sú šifrované v štandarde AES-192. INT-GSM monitoruje udalosti na dve PCO cez sieť GSM. Využíva na to prenos cez GPRS a správy SMS, s možnosťou nastavenia priority pre každý kanál prenosu. Správy o udalostiach je tvorené automaticky na základe zápisu v pamäti udalostí zabezpečovacej ústredne. Modul zasiela správy vo forme správ SMS (na maximálne 16 čísiel), a v prípade spolupráce s ústredňou INTEGRA Plus taktiež správy e-mail (na maximálne 16 adries). Po nainštalovaní mobilnej aplikácie INTEGRA CONTROL, napr. v smartfóne, sú dostupné aj správy PUSH.

  Spolupráca INT-GSM s ústredňami INTEGRA/INTEGRA Plus umožňuje vzdialený prístup a ovládanie systému pomocou:

  • aplikácie INTEGRA CONTROL (GPRS)
  • správ SMS
  • bezplatnej služby CLIP
  • programu GUARDX (GPRS).
 • INT-KLFR-WSW

  105,70  s DPH Pridať do košíka

  LCD klávesnica INT-KLFR bola vyvinutá pre užívateľov preferujúcich tradičné užívateľské rozhranie zabezpečovacieho systému, ale zároveň obľubujúcich moderný dizajn. Okrem toho zabudovaná čítačka bezdotykových kariet umožňuje obsluhu zabezpečovacieho systému bez nutnosti pamätania si kódu.

  • podsvietenie klávesnice a displeja
  • LED-ky informujúce o stave systému
  • alarmy NAPADNUTIE, POŽIAR a POMOC spúšťané z klávesnice
  • akustická signalizácia vybraných udalostí v systéme
  • 2 programovateľné vstupy (s obsluhou konfigurácie 3EOL)
  • konektor RS-232 na spoluprácu s programom GUARDX
  • zabudovaná čítačka bezdotykových kariet na obsluhu systému

  Vyrába sa v svetlej (INT-KLFR-SSW), tmavej (INT-KLFR-BSB) a bielej farbe (INT-KLFR-WSW).

 • INT-KLFR-SSW

  105,70  s DPH Pridať do košíka

  LCD klávesnica INT-KLFR bola vyvinutá pre užívateľov preferujúcich tradičné užívateľské rozhranie zabezpečovacieho systému, ale zároveň obľubujúcich moderný dizajn. Okrem toho zabudovaná čítačka bezdotykových kariet umožňuje obsluhu zabezpečovacieho systému bez nutnosti pamätania si kódu.

  • podsvietenie klávesnice a displeja
  • LED-ky informujúce o stave systému
  • alarmy NAPADNUTIE, POŽIAR a POMOC spúšťané z klávesnice
  • akustická signalizácia vybraných udalostí v systéme
  • 2 programovateľné vstupy (s obsluhou konfigurácie 3EOL)
  • konektor RS-232 na spoluprácu s programom GUARDX
  • zabudovaná čítačka bezdotykových kariet na obsluhu systému

  Vyrába sa v svetlej (INT-KLFR-SSW), tmavej (INT-KLFR-BSB) a bielej farbe (INT-KLFR-WSW).

 • INT-KLFR-BSB

  105,70  s DPH Pridať do košíka

  LCD klávesnica INT-KLFR bola vyvinutá pre užívateľov preferujúcich tradičné užívateľské rozhranie zabezpečovacieho systému, ale zároveň obľubujúcich moderný dizajn. Okrem toho zabudovaná čítačka bezdotykových kariet umožňuje obsluhu zabezpečovacieho systému bez nutnosti pamätania si kódu.

  • podsvietenie klávesnice a displeja
  • LED-ky informujúce o stave systému
  • alarmy NAPADNUTIE, POŽIAR a POMOC spúšťané z klávesnice
  • akustická signalizácia vybraných udalostí v systéme
  • 2 programovateľné vstupy (s obsluhou konfigurácie 3EOL)
  • konektor RS-232 na spoluprácu s programom GUARDX
  • zabudovaná čítačka bezdotykových kariet na obsluhu systému

  Vyrába sa v svetlej (INT-KLFR-SSW), tmavej (INT-KLFR-BSB) a bielej farbe (INT-KLFR-WSW).

 • ETHM-1 PLUS

  106,25  s DPH Pridať do košíka

  Komunikačný modul ETHM-1 Plus ponúka možnosť využívania komunikácie TCP/IP v ústredniach INTEGRA, INTEGRA Plus a VERSA. Umožňuje vykonávanie monitoringu TCP/IP a diaľkové programovanie ústrední cez sieť INTERNET. Dodatočne modul ETHM-1 Plus v spojení s ústredňami INTEGRA a VERSA ponúka funkcie diaľkového ovládania systému cez INTERNET pomocou počítača, tabletu alebo smartfónu.

  • spolupráca s ústredňami INTEGRA, INTEGRA Plus a VERSA
  • monitoring TCP/IP alebo UDP
  • možnosť spolupráce s modulom INT-GSM (ETHM-1 Plus vo verzii 2.05 alebo novšia): Dual Path Reporting, zhodný s EN 50136
  • záložný kanál spojenia
  • programovanie pomocou programu DLOADX
  • spravovanie systému INTEGRA pomocou programu GUARDX
  • obsluha systému pomocou internetového prehliadača
  • obsluha systému z mobilného telefónu pomocou aplikácie: INTEGRA CONTROL, VERSA CONTROL
  • možnosť oznamovania o udalostiach pomocou správ typu E-mail (iba INTEGRA Plus*, VERSA)
  • kódovaný prenos údajov
  • obsluha automatickej konfigurácie adries DHCP
  • otvorený protokol na integráciu kanálom TCP/IP s inými systémami

  Na vzdialené spojenie s ústredňou INTEGRA je vyžadovaná program DLOADX vo verzii minimálne v1.12.004
  * dostupné s INTEGROU Plus vo verzii v1.13

 • RW966

  110,90  s DPH Pridať do košíka

  Skriňa RACK závesná zložená 9U/600×600.

  Použitie: Skriňa RACK 19″ umožňuje integráciu systémov CCTV, KD, SSWiN, RTV, LAN a pod. v malých firmách alebo domoch. Je určená na montáž zariadení vyrábaných v skrinkách v štandarde 19″. Skrine RACK zabezpečujú estetickú montáž zariadení a zabezpečujú ich pred mechanickými poškodeniami.

  Rozmery:

  • montážne: W=19″, H=9U, D=447 mm
  • vonkajšie: W=600, H=503, D=600 [mm, +/-2]

  Vyhotovenie:

  • za studena valcovaná oceľ SPCC 1,2mm, 1,5mm – RAL 9004
  • Statické zaťaženie: 70kg

  Poznámky:

  • predné dvere zatvárané na kľúč (dva v komplete)
  • bočné dvere – možnosť namontovania zámku – RAZB16 (dodatočné príslušenstvo )
  • skriňa zložená
 • DS-KH6320-WTE2-W- vnútorná jednotka

  138,37  s DPH Pridať do košíka
  • Vnútorná WiFi jednotka, dvojvodičové zapojenie
  • V bielom prevedení
  • 7" dotykový TFT LCD displej, rozlíšenie 1024×600,
  • zabudovaný mikrofón a reproduktor
  • 10/100M adaptívny ethernet,
  • 8 alarmových vstupov
  • 2 relé výstupy
  • 1x RS485
  • TF karta max do 32GB, SD2.0 alebo nižšie
  • spotreba do 6W
  • rozmery: 200 mm × 140 mm × 15.1 mm
  • Podpora služby hik-connect.com
 • DS-KH6320-WTE2 – vnútorná jednotka

  143,45  s DPH Pridať do košíka
  • Vnútorná WiFi jednotka, dvojvodičové zapojenie
  • 7" dotykový TFT LCD displej, rozlíšenie 1024×600,
  • zabudovaný mikrofón a reproduktor
  • 10/100M adaptívny ethernet,
  • 8 alarmových vstupov
  • 2 relé výstupy
  • 1x RS485
  • TF karta max do 32GB, SD2.0 alebo nižšie
  • spotreba do 6W
  • rozmery: 200 mm × 140 mm × 15.1 mm
  • Podpora služby hik-connect.com
 • INTEGRA 64

  144,37  s DPH Pridať do košíka

  Hlavná doska zabezpečovacej ústredne od 16 do 64 vstupov.

  Moderné zabezpečovacie ústredne ponúkajú okrem funkcií hlásenia alarmu aj možnosť realizácie systémov domácej automatizácie a kontroly vstupu. Vďaka širokej škále rozširovacích modulov môžu byť možnosti systému prispôsobené momentálnym potrebám – od malých systémov, po rozsiahle inštalácie.

  Veľkou výhodou ústrední INTEGRA sú komunikačné možnosti pri použití prídavných modulov – GSM a TCP/IP obsluha od 16 do 64 vstupo možnosť rozdelenia systému na 32 skupín, 8 oblas obsluha od 4 do 20 programovateľných výstupo komunikačné zbernice na pripojenie klávesníc a expandéro zabudovaný telefónny komunikátor s funkciou monitoringu, hlasového oznamovania a diaľkového ovládani obsluha systému pomocou LCD klávesníc, klávesníc pre skupiny, ovládačov, bezdotykových kariet a díaľkovo pomocou počítača alebo mobilného telefón 64 nezávislých timerov na automatické ovládani funkcie kontroly vstupu a domácej automatizáci pamäť 5887 udalostí s funkciou tlač obsluha do 198+8+1 užívateľo port RS-232 – konektor R možnosť aktualizácie firmvéru pomocou počítač zabudovaný pulznýc zdroj s výkonom 3 A s funkciami nabíjania akumulátora a diagnostik.

 • INTEGRA 64 PLUS

  178,45  s DPH Pridať do košíka

  Hlavná doska zabezpečovacej ústedne od 16 do 64 vstupov a výstupov, spĺňajúca požiadavky normy GRADE-3.

  Vďaka úplnej zhode s požiadavkami normy EN50131 Grade 3, sa ústredne série INTEGRA Plus vynikajúco osvedčili v realizácii rozšírených systémov zabezpečenia v objektoch so zvlášť vysokým rizikom vlámania – napríklad v bankách, klenotníctvach alebo v objektoch verejného prospechu. Tieto ústredne majú rozšírené funkcie, čo umožňuje ich využitie na realizáciu systémov kontroly vstupu a inteligentných budov.

  • úplná zhoda s normami série EN50131 pre zariadenia Stupňa 3 (Grade 3)
  • zabudovaný dvojitý napájací zdroj 2 A+1,5 A s rozšírenou diagnostikou
  • obsluha do 64 vstupov s možnosťou programovania hodnoty rezistorov a obsluha vstupov 3EOL
  • port USB na programovanie pomocou počítača
  • možnosť rozdelenia systému na 32 skupín a 8 oblastí
  • rozšírenie do 64 programovateľných výstupov
  • komunikačné zbernice na pripojenie klávesníc a rozširovacích modulov
  • zabuvovaný telefónny komunikátor s funkciou monitoringu, hlasového oznamovania a diaľkového ovládania
  • obsluha systému pomocou LCD klávesníc, klávesníc pre skupiny, ovládačov, bezdotykových kariet a diaľkovo pomocou počítača alebo mobilného telefónu
  • 64 nezávislých timerov na automatické ovládanie
  • funkcie kontroly vstupu a domácej automatizácie
  • pamäť 5 631 udalostí s funkciou tlače
  • obsluha do 192+8+1 užívateľov
  • možnosť aktualizácie firmvéru pomocou počítača
Scroll to Top