Poplachové systémy


Čo je to poplachový systém?

Účelom poplachového systému je upozorniť poverené osoby alebo pult centrálnej ochrany a vypudiť alebo zadržať narušiteľa. Pult centrálnej ochrany je v rukách strážnej služby, ktorá v prípade prijatia hlásenia z poplachového systému vyšle zásahovú jednotku, s oprávnením fyzicky zadržať páchateľa.


Čo je súčasťou poplachového systému?

Ústredňa

Ústredňa je centrálnym orgánom poplachového systému, ktorá vyhodnocuje a spracúva výstupné veličiny jednotlivých detektorov, senzorov a kontaktov. Jedná sa o stavebnicový systém, ktorý je možné rozširovať a modifikovať o prídavné moduly tak, aby bola dosiahnutá požadovaná funkčnosť.

Snímače a detektory

Detektory pohybu detekujú vyžarujúce teplo osoby nachádzajucej sa v objekte, zmeny v odraze mikrovlnného žiarenia, využívajú magnetické vlastnosti, snímajú vysoké frekvencie typické pre rozbitie skla, reagujú na tlakovú vlnu, otrasy, opticko-dymové a tepelné javy, a pod. Všetky moderné detektory eliminujú falošné poplachy do maximálnej možnej miery.

Moduly a klávesnice

Klávesnice okrem informatívnej funkcie o stave systému slúžia aj na ovládanie ústredne a teda celého poplachového systému. Niektoré modely disponujú plnohodnotným farebným dotykovým displejom, čítačkou bezkontaktných RFID kariet, a pod. K dispozícii máme viacero modulov na rozšírenie systému o rádiovú nadstavbu na bezdrôtovú komunikáciu, hlasové a dátové moduly, IP komunikátory, prídavné zdroje, a pod.

Sirény a akustické prvky

Povinnou súčasťou poplachového systému je aj siréna, ktorá upozorňuje na narušenie chráneného objektu akustickou signalizáciou, doprevádzanou stroboskopickým výstražným svetlom. Akákoľvek manipulácia so sirénou je vyhodnocovaná ako sabotáž a automaticky spúšťa poplach nezávisle na stave ústredne.

Legislatíva

Na slovenskom trhu pôsobí veľa firiem, ktoré vykonávajú montáže poplachových systémov bez licencie na prevádzkovanie technickej služby a bez uzatvorenia zmluvy o poskytovaní technickej služby so zákazníkom. V takomto prípade ide o porušenie zákona zo strany dodávateľa, tak aj zo strany odberateľa.


Cenová ponuka, dodanie, montáž a servis

Cena za dodanie a montáž poplachového systému je závislá na rozsahu a požiadavkách zákazníka. Ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne a konečnú cenu vypočítavame na základe obhliadky a podrobnej technickej špecifikácie. Obhliadka objektu alebo priestoru je bezplatná a vykonáva ju technik, ktorý Vám poradí ideálne riešenia pre Vaše potreby.

Cenovú ponuku Vám vypracujeme na základe obhliadky, alebo po zaslaní podrobnej technickej špecifikácie.

Montáž realizujeme po obdržaní objednávky v čo najkratšom možnom čase.

Na všetky nami dodané produkty a služby poskytujeme štandardnú záručnú dobu 24 mesiacov.

Našim zákazníkom poskytujeme prednostný servisný zásah a to najneskôr do 2 dní od nahlásenia poruchy.


Kontakt

V prípade zájmu o obhliadku, alebo cenovú ponuku nás neváhajte kontaktovať na info@signus.tech, viac nájdete aj tu: https://www.signus.tech


Licencia na prevádzku TECHNICKEJ SLUŽBY: č. PT 002726

Návrat hore