SATEL ACU-220

127,11  s DPH

Na objednávku - dodanie od 14 do 30 dní


Náš kód: ACU-220 Kategória: Značka:
hmotnosť

ACU-220 využíva frekvenčné pásmo 868 MHz, v ktorom má 4 oddelené kanály. Komunikácia medzi prvkami systému ABAX 2 je šifrovaná (štandard AES) a obojsmerná – všetky prenosy sú potvrdzované. Kontrolér spolupracuje s ústredňami zo série INTEGRA, INTEGRA Plus a VERSA (spojenie cez komunikačnú zbernicu), a umožňuje rozšírenie zabezpečovacieho systému o bezdrôtové zariadenia. Je taktiež možná činnosť s inými, ľubovoľnými zabezpečovacími ústredňami, ovládačmi domácej automatizácie (s využitím programovateľných vstupov a výstupov modulu). Je možná taktiež autonómna činnosť.ACU-220 spĺňa vysoké požiadavky Grade 2 normy EN 50131.Výhodou kontroléra je vynikajúci dosah prenosu, ktorý môže byť až 2000 m na otvorenom priestranstve – v závislosti od zariadenia spolupracujúceho s kontrolérom a od podmienok ich činnosti. Takéto parametre komunikácie boli získané vďaka použitiu moderného bezdrôtového systému a diverzifikácie antén. V závislosti od úrovne prijímaného rádiového signálu, kontrolér ACU-220 automaticky vyberá optimálnu anténu, ktorá bude použitý na príjem prenosov.Konfigurácia nastavení systému sa vykonáva pomocou programu ABAX 2 Soft, ktorý má taktiež niekoľko diagnostických nástrojov. V prípade činnosti s ústredňami INTEGRA, INTEGRA Plus a VERSA – sa konfigurácia vykonáva pomocou programu DLOADX alebo pomocou LCD klávesnice. Zmena nastavení, ako aj aktualizácia firmvéru prihlásených bezdrôtových zariadení sa vykonáva rádiovou cestou, bez nutnosti ich demontovania.zhoda s požiadavkami EN 50131 Grade 2
obojsmerná rádiová komunikácia v pásme 868 MHz – 4 kanály
dosah do 2000 m na otvorenom priestranstve
obsluha max. 48 bezdrôtových zariadení
obsluha bezdrôtových LCD klávesníc: INT-KWRL2 – max. 4, VERSA-KWRL2 – max. 6
obsluha max. 256 bezdrôtových ovládačov APT-200
spolupráca s ústredňami zo série INTEGRA, INTEGRA Plus a VERSA – pripojenie na komunikačnú zbernicu
možnosť autonómnej činnosti alebo činnosti s ľubovoľnou zabezpečovacou ústredňou / ovládačom
8 programovateľných výstupov
4 programovateľné vstupy
4 výstupy signalizujúce stav kontroléra a pripojených bezdrôtových zariadení
diverzifikácia antén – automatický výber antény, ktorá bude použitá na príjem prenosov, v závislosti od prijatého signálu
programovanie nastavení kontroléra prostredníctvom:
servisného menu ústredne alebo programu DLOADX – pri spolupráci s ústredňami zo série INTEGRA, INTEGRA Plus alebo VERSA
programu ABAX 2 Soft – keď kontrolér pracuje ako univerzálny modul bezdrôtových zariadení (autonómne alebo s ľubovoľnou ústredňou / ovládačom)
aktualizácia firmvéru kontroléra bez nutnosti jeho demontovania
diaľková konfigurácia a aktualizácia zariadení zaregistrovaných do kontroléra
sabotážna ochrana
napájanie: 12 V DC

Scroll to Top