SATEL PERFECTA 32-WRL LTE SET-A

289,56  s DPH

Na objednávku - dodanie od 14 do 30 dní


Náš kód: PERFECTA 32-WRL LTE SET-A Kategória: Značka:
hmotnosť

Zabezpečovacie ústredne série PERFECTA sú určené na zabezpečenie malých a stredne veľkých objektov, ako sú byty, rodinné domy, malé firmy, kancelárie a podobne. Zaisťujú ochranu zhodnú s požiadavkami normy EN 50131 pre Grade. Ústredne sú charakteristické jednoduchou konfiguráciou a intuitívnou obsluhou pomocou klávesníc. Funkcie zabezpečovacieho systému je možné ovládať taktiež diaľkovo pomocou mobilnej aplikácie PERFECTA CONTROL a bezdrôtových ovládačov MPT-350.
Ústredňa umožňuje vytvorenie drôtovej alebo bezdrôtovej inštalácie (frekvenčné pásmo 433 MHz). Bezdrôtová komunikácia sa vykonáva obojsmerne (s bezdrôtovými klávesnicami PRF-LCD-WRL a sirénami MSP-300 R) alebo jednosmerne (s detektormi zo série MICRA a ovládačmi MPT-350). Bezdrôtová komunikácia umožňuje jednoduché rozšírenie jestvujúceho systému, bez nutnosti použitia dodatočnej kabeláže .
V ústredni PERFECTA 32 LTE je použitý mobilný telefón využívajúci prenos údajov v technológii LTE*. Umožňuje spoluprácu s mobilnou aplikáciou s obsluhou oznamovania PUSH, diaľkovú konfiguráciu systému pomocou programu PERFECTA Soft, monitoring udalostí (napr. na pult centralizovanej ochrany), hlasové oznamovanie, ovládanie pomocou SMS a verifikáciu audio (odposluch zvukov z chráneného objektu). Obsluhuje dve karty nano-SIM, čo zaisťuje stálosť komunikácie: pri výpadku spojenia so sieťou prvého operátora nastane automatické prepnutie na druhú kartu.
Na doske elektroniky ústredne je 8 drôtových vstupov a 4 drôtové výstupy. Ich počet je možné zväčšiť pripojením rozširovacích modulov: expandérov vstupov INT-E a výstupov INT-O alebo INT-ORS. Umožňuje to rozšíriť systém o pripojenie viacerých detektorov, sirén a ovládaných zariadení (napr. garážovej brány, roliet, osvetlenia a podobne).
Ústredňa umožňuje rozdeliť objekt na dve skupiny (podsystémy), s výberom troch režimov stráženia (denné, nočné, plné). Každý vstup (detektor) môže byť priradený do jednej alebo do oboch skupín.
Konfigurácia systému sa môže vykonávať dvomi spôsobmi: pomocou programu PERFECTA Soft (z počítača pripojeného na port RS-232 (TTL) alebo diaľkovo – pomocou prenosu údajov v mobilnej sieti*) a z klávesnice pomocou servisného menu.zhoda s EN 50131 Grade 2
8 až32 programovateľných drôtových vstupov:
výber konfigrácie: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC
možnosť obsluhy detektorov roliet a vibračných detektorov
od 4 do 12 programovateľných drôtových výstupov
2 napájacie výstupy na hlavnej doske
integrované moduly:
mobilný telefón* s 2 konektormi SIM (SMS, monitoring na PCO, mobilná aplikácia, správy PUSH)
hlasový (prehrávanie hlasových správ počas telefónneho oznamovania)
akustickej verifikácie alarmu (odposluch objektu)
bezdrôtová nadstavba pracujúca vo frekvenčnom pásme 433 MHz
obsluha šifrovanej bezdrôtovej komunikácie:
obojsmerná s klávesnicami PRF-LCD-WRL a sirénami MSP-300 R
jednosmerná s detektormi zo série MICRA a ovládačmi MPT-350
rozdelenie systému na 2 skupiny:
3 režimy stráženia v každej skupine
možnosť priradenia vstupu do dvoch skupín
ovládanie stráženia užívateľmi alebo pomocou timerov
komunikačná zbernica na pripojenie klávesníc (PRF-LCD) a rozširovacích modulov (INT-E, INT-O, INT-ORS, INT-RX-S)
ovládanie systému pomocou:
klávesníc PRF-LCD (max. 4)
mobilnej aplikácie PERFECTA CONTROL
bezdrôtových ovládačov MPT-350 (max. 15) – vyžaduje pripojenie modulu INT-RX-S
možnosť aktualizácie firmvéru
kódy:
15 kódov užívateľov
1 servisný kód
editovanie názvov (užívateľov, skupín, vstupov, výstupov a modulov) uľahčujúce ovládanie systému
8 timerov s možnosťou nastavenia výnimiek
pamäť 3584 udalostí
automatická diagnostika základných prvkov systému
zabudovaný pulzný zdroj:
zabezpečenie proti preťaženiu
zabezpečenie proti úplnému vybitiu akumulátora
regulácia prúdu nabíjania akumulátora
programovanie nastavení ústredne:
lokálne – klávesnica, počítač s nainštalovaným programom PERFECTA Soft, pripojený na port RS-232 (TTL) ústredne
diaľkovo– počítač s nainštalovaným programom PERFECTA Soft, spájajúci sa s ústredňou pomocou využitia prenosu údajov v mobilnej sieti*
* obsluha prenosu údajov v technológii LTE/HSPA+/EDGE/GPRS – v závislosti od možností mobilnej siete

Scroll to Top