Ako na detekciu opusteného a odstráneného objektu.

Detekcia opusteného objektu: Funkcia detekuje ponechanie objektu v definovanej oblasti počas nastavenej doby. Funkcia môže predísť útokom spôsobenými zanechaním nebezpečného zariadenia v oblasti, prípadne môže pomôcť pri hľadaní zabudnutých objektov.

Detekcia odstráneného objektu: Funkcia detekuje odstránenie objektu v definovanej oblasti a po uplynutí určeného času. Pomocou funkcie tak môžeme strážiť zotrvanie objektov na mieste, napr. hasiacich prístrojov, kvetináčov, tašiek, peňaženiek, mobilných telefónov atď.

Požiadavky na inštaláciu

  1. Inštalačná pozícia: Priamo, alebo šikmo nad sledovaným objektom.
  2. Inštalačná výška: Odporúčame 2.5m až 3.0m
  3. Rozsah zobrazenia: Rozsah je daný ohniskovou vzdialenosťou objektívu a montážnou výškou kamery. Minimálny počet detekovateľných pixelov je na obrazovke 1080p 40 × 40 pixelov.

Požiadavky na scénu

  1. Výber scény: Funkcia detekcie opusteného / odstráneného objektu sa odporúča pre vnútorné scény s pevným osvetlením, ako sú výstavné haly či sklady. Neodporúča sa pre otvorené scény, ako sú cesty a námestia, komplikované scény s mnohými prechádzajúcimi ľuďmi, ako sú stanice a supermarkety a scény s veľkou svetelnou zmenou, napr. silné ranné slnko a popoludní v tieni. Ak sa scéna výrazne mení, odporúčame vám úlohu znovu vytvoriť a znovu ju detekovať. Keď je vytvorená úloha detekcia odloženia objektu, nemôžu byť v detekčnej oblasti ponechané žiadne ďalšie objekty. Keď je vytvorená úloha detekcia stratenia objektu, musí byť strážený objekt v oblasti detekcie.
  2. Osvetlenie: Odporúča sa, aby stemnenie v scéne počas detekcie nepresiahlo hodnotu 30, tzn. osvetlenie by sa nemalo výrazne meniť.
  3. Platí len pre jasné scény s jedným objektom.

Odporúčané scény pre detekciu opusteného objektu ✔️

Ukážka odporúčaných scén:

Odporúčané scény pre detekciu odstráneného objektu ✔️

Ukážka odporúčaných scén:

Neodporúčané scény ❌

  1. Scény s nepriaznivými faktormi, ako sú príliš malé objekty, príliš tmavé obrazy a ďalšie rušivé faktory v detekčnej oblasti.
  2. Scény s veľkou zmenou osvetlenia počas detekcie, to znamená, že jas na ľavom a pravom obrázku sa veľmi líši. V úlohe sa osvetlenie scény výrazne mení a stemnenie scény je väčšie ako 30.

Popis nastavenia

Detekčná oblasť: Možno nastaviť až štyri oblasti s nezávislými časovými prahmi a citlivosťou.

Časový prah (s): Čas po ktorý musí byť objekt ponechaný / byť neprítomný v detekčnej oblasti.

Citlivosť: Rozsah od 1 do 100. Vyššia senzitivita umožní detekcie menších objektov, nižšia senzitivita zaistí detekciu iba väčších objektov.

Mohlo by Vás zaujímať

Scroll to Top