Detekcia prekročenia čiary.

Táto funkcia umožní spustenie alarmu na základe prekročenia užívateľom definovanej čiary a určeného smeru pohybu objektu.

Požiadavky na inštaláciu

 1. Vyhnite sa veľkým objektom, ktoré môžu zapríčiniť chyby pri detekcii.
 2. Uhol sklonu kamery by mal byť najmenej 20° medzi osou objektívu kamery a horizontom.
 3. Rozsah zobrazenia je daný ohniskovou vzdialenosťou objektívu a montážnou výškou kamery. Minimálny počet detekovateľných pixelov je 40 * 40px na obrazovke FullHD rozlíšenia (1920 * 1080px).

Požiadavky na scénu

 1. Scéna musí byť fixná, kamera sa nesmie pohybovať.
 2. Kamera musí byť nainštalovaná na mieste s dobrým výhľadom a bez silného zadného zdroja svetla, ktoré by mohlo pôsobiť rušivo.
 3. Vyhnite sa oblastiam s trasúcimi sa listami, pohybujúcimi sa tieňmi alebo s vyšším výskytom vtáctva, mohli by ovplyvniť presnosť detekcie.
 4. Vyvarujte sa scénam so svetelnými odleskami, ktoré môžu spôsobovať napr. okuliare, dlaždice a vodné plochy.
 5. Scéna by mala obsahovať iba jeden objekt.

Odporúčané scény

Poznámka: Princípy detekcie narušenia, vstupu do priestoru, opustenia oblasti, pofľakovania sa, zhromažďovania ľudí, rýchleho pohybu a parkovania sú rovnaké ako u detekcie prekročenia čiary, obdobné sú aj požiadavky na scénu.

Výška  Počet Pixelov Záber 
 6 metrov  200 30°
 3 metre  220 17°

Odporúčané scény

Scény s jednoduchým a jasným pozadím, dostatočným osvetlením a veľkým rozdielom medzi objektom a pozadím a bez blokovania výhľadu.

Neodporúčané scény

 1. Scény bez dostatočného osvetlenia, nočné vonkajšie scény.
 2. Scény s viacerými objektmi.
 3. Scény s príliš malými či veľkými objektmi alebo iné rušenie, napr. svetlom.
 4. Scény s množstvom šumu.
 5. Scény s častým blokovaním.

Popis nastavenia

Detekčná čiara nesmie byť v blízkosti hrany obrazovky, detekciu smeru prekročenia nastavte podľa vašej potreby, nastavenie citlivosti musí korešpondovať s veľkosťou objektu.

Detekčná oblasť: Môžete nastaviť až štyri detekčné čiary, každú s vlastnou citlivosťou a smerom detekcie.
Smer detekcie: Ak objekt prekročí čiaru v smere šípky predvoľby, pravidlo sa spustí. Hodnota môže byť A-> B, B-> A a A <-> B.
Citlivosť (Veľkosť detekovaného objektu): Hodnota sa pohybuje od 1 do 100. Vyššia hodnota znamená, že je možná detekcia menšieho objektu. Minimálna veľkosť je 40 pixelov. Menšia hodnota znamená, že je možná detekcia väčšieho objektu

Mohlo by Vás zaujímať

Scroll to Top