IP alebo analógový kamerový systém?

Vybrať si systém na staršom analógovom štandarde s jednoduchšou konfiguráciou, alebo zvoliť kamerový systém typu IP, využívajúca spojenie kamier a nahrávacieho zariadenia cez počítačovú sieť?

Pozrieme sa na túto voľbu z viacerých hľadísk, ktorá vám určite pomôžu pri Vašom výbere:

  • Oba systémy umožňujú pripojenie na minotor, počítač či telefón
  • IP kamery majú výrazne kvalitnejší obraz – lepšie rozoznáte detaily
  • Úhly záberu môžu byť u oboch typov rovnaké
  • IP systém môže rovnaký priestor ochrániť pri menšom počte kamier
  • Analógový systém má jednoduchšie nastavenia systému
  • Analógový systém je stále lacnejší a dneš už porovnateľne kvalitný
  • Záznamy z analógových kamier potrebujú menej miesta na pevnom disku rekordéra

Pohľad z hľadiska užívateľa

Ako budete kamerový systém využívať?

Veľa zákazníkov si myslí, že použitie analógového kamerového systému neumožňuje využívanie moderných prístupov k obrazu z kamier, ako je prístup z mobilného telefónu či cez internet pomocou počítača. Nie je to pravda, pretože posledných niekoľko rokov ponúka tieto funkcie aj všetky nahrávacie zariadenia – rekordéry – používané v analógových systémoch. Rozdelenie na IP a analógové systémy označuje skutočne len typ spojenia medzi kamerami a samotným rekordérom. Analógové systémy ponúka tiež nižšiu cenu, aj keď tento rozdiel sa stále viac stiera. U analógových systémov je tiež jednoduchšia výmena kamery pri jej prípadnej poruche, pretože všetky nastavenia sa vykonávajú len na strane rekordéra.

IP kamerové systémy naproti tomu ponúka výrazne vyššie rozlíšenie kvality obrazu až do plného HDTV. Vďaka tomu je v niektorých prípadoch možné použiť iba jednu kameru v mieste, kde by analógový systém vyžadoval kamery dve. Vďaka výrazne vyššiemu množstvo obrazových informácií je u IP HDTV systému možné rozoznať prípadného narušiteľa stráženého priestoru na znateľne vyššie vzdialenosť.

Rozdiel v kvalite obrazu je približne taký, ako rozdiel medzi bežnou a moderné HDTV televíziou pri vysielaní s vysokým rozlíšením. Nevýhodou takto kvalitného záznamu je samozrejme vyššia náročnosť na množstvo uložených dát, a teda veľkosť inštalovaného pevného disku v rekordéri.

Pohľad z hľadiska inštalácie

Kabeláž – Analógové systémy využívajú hviezdicové inštalácie kabeláže. To znamená, že od každej kamery k rekordéru vedie vždy jeden kábel pre prenos videosignálu. Ďalej je potrebné každej kamere zaistiť napájanie 12V. Toto napájanie je možné viesť spoločne s video signálom pomocou špeciálnych káblov a redukciou (viac sa dozviete v sekcii Analógové systémy). Tiež je možné použiť samostatný napájací zdroj (napojenie na 230V) pre každú kameru samostatne. To však vyžaduje voľnú elektrickú zásuvku 230V v blízkosť miesta inštalácie kamery. Všeobecne sa toto riešenie príliš neodporúča, pretože znemožňuje prípadnú inštaláciu záložného centrálneho napájania pre celý kamerový systém pre prípad odpojenie prúdu napr. Narušiteľom.

Nastavenie – analógového kamerového systému spočíva v podstate len v nastavení samotného rekordéra, a v porovnaní s nastavením IP systému je výrazne jednoduchšie. Väčšina systémov dokonca funguje okamžite po zapojení do zásuvky. Pokiaľ zákazník vyžaduje iba bežný záznam obrazu do časovej slučky, nemusia žiadne parametre rekordéra meniť.

IP systémy využívajú spojenie pomocou počítačovej siete medzi jednotlivými kamerami a rekordérom. To znamená, že kamkoľvek do novo zriadenej alebo už inštalované počítačovej siete možno pripojiť kameru a rovnako tak aj rekordér. Nie je teda vždy nutné inštalovať nový kábel od každej kamery priamo k rekordéru, pretože sa využíva už existujúca infraštruktúra počítačovej siete. V takom prípade je však vždy treba brať do úvahy skutočnosť, že každá IP HDTV kamera trvalo prenáša na rekordér veľké množstvo dát a touto záťažou sa môže znížiť celková priepustnosť počítačovej siete. Samozrejme, okrem inštalácie novej kabeláže existujú aj iné, sofistikovanejšie riešenie tohto problému, ako sú virtuálne siete či prioritizácia paketov. Tieto špeciálne techniky už prekračujú rámec tohto článku.

Napájanie – Z hľadiska napájanie je situácia podobná ako u kamerových systémov analógových. Každú kameru je možné napájať samostatne napájacím zdrojom v mieste inštalácie, alebo pomocou redukciou vzdialene po kábli. V ponuke IP kamier nájdete však aj typy, ktoré už pre napájanie po dátovom kábli nevyžadujú na strane kamier žiadne špeciálne príslušenstvo. Tieto kamery sa označujú ako PoE (Power over Ethernet) kamery.

Konfigurácia – Konfigurácia IP kamerového systému je v porovnaní s analógovou variantom zložitejšie. Je potrebné nastaviť nielen rekordér, ale aj každú kameru samostatne, aby sa správne identifikovala v sieti a rekordér ju bol schopný nájsť. Ak nemáte aspoň základné znalosti v oblasti počítačových sietí, bude pre vás konfigurácie IP systému pravdepodobne veľkým problémom. Naša technická podpora vám samozrejme môže poradiť s parametrom, ktorý Vám nie je jasný, prípadne vykonať vzdialenú konfiguráciu systému (platená služba). Napriek tomu v prípade, že si zvolíte IP kamerový systém, odporúčame znova zvážiť možnosť kompletnej inštalácie na kľúč.

Mohlo by Vás zaujímať

Scroll to Top