Vniknutie do priestoru

Praktické použitie – Funkcia umožňuje sledovať definovanú oblasť a vyhlásiť poplach v prípade narušenia oblasti.

Požiadavky na inštaláciu

  1. Vyhnite sa veľkým objektom, ktoré môžu zapríčiniť chyby pri detekcii.
  2. Uhol sklonu kamery by mal byť najmenej 20° medzi osou objektívu kamery a horizontom.
  3. Rozsah zobrazenia je daný ohniskovou vzdialenosťou objektívu a montážnou výškou kamery. Minimálny počet detekovateľných pixelov je 40 * 40px na obrazovke FullHD rozlíšenia (1920 * 1080px).

Požiadavky na scénu

  1. Vyhnite sa veľkým objektom, ktoré môžu zapríčiniť chyby pri detekcii.
  2. Uhol sklonu kamery by mal byť najmenej 20° medzi osou objektívu kamery a horizontom.
  3. Rozsah zobrazenia je daný ohniskovou vzdialenosťou objektívu a montážnou výškou kamery. Minimálny počet detekovateľných pixelov je 40 * 40px na obrazovke FullHD rozlíšenia (1920 * 1080px).

Odporúčané scény

Výška  Počet Pixelov Záber 
 6 metrů  200 30°
 3 metry  220 17°

Poznámka: Princípy detekcie narušenia, vstupu do priestoru, opustenia oblasti, pofľakovania sa, zhromažďovania ľudí, rýchleho pohybu a parkovania sú rovnaké ako u detekcie prekročenia čiary, obdobné sú aj požiadavky na scénu.

Odporúčané scény

Scény s jednoduchým a jasným pozadím, dostatočným osvetlením, s veľkým kontrastom medzi objektom a pozadím a bez blokovania výhľadu.

Neodporúčané scény

  1. Scény s veľkým množstvom rušivých elementov, ako sú pohybujúce sa tiene od okolitých objektov, vysoko nasvietená scéna, tras lístia, dážď, sneh a väčšie množstvo ľudí.
  2. Scény s IR, dlhými chodbami alebo prekážkami pred objektívom.

Popis nastavenia

Detekčná čiara nesmie byť v blízkosti hrany obrazovky, detekciu smeru prekročenia nastavte podľa vašej potreby, nastavenie citlivosti musí korešpondovať s veľkosťou objektu.

Detekčná oblasť: Možno nastaviť až štyri oblasti s nezávislými časovými prahmi, citlivosťou a percentami. Priestor môže byť ohraničený trojuholníkom až šesťuholníkom.

Časový prah (s): čas, po ktorý môže objekt zotrvávať v priestore detekcie, bez toho by bol spustený alarm.

Percentá: pomer veľkosti objektu pri detekčnej oblasti.

Citlivosť: určuje veľkosť objektu, ktorý je možné detekovať. Ak je citlivosť najvyššia, najmenším detekovateľným objektom bude objekt s veľkosťou 40 pixlov.

Mohlo by Vás zaujímať

Scroll to Top