Vzdialený prístup na kamery a NVR UNIVIEW

V dnešnom technickom článku by sme sa radi venovali častému zdroju otázok a problémov – vzdialenému prístupu na NVR a kamery Uniview.

Potreba nastavenia vzdialeného prístupu vzniká všade tam, kde kamera nepoužíva verejnú IP adresu, ale niektorý z privátnych IP rozsahov, teda siete 10.0.0.0 -10.255.255.255, 172.16.0.0-172.31.255.255 alebo 192.168.0.0-192.168.255.255. V praxi sa tak jedná o absolútnu väčšinu inštalácií.

S kamerou používajúcou privátnu IP adresu nemôžete cez internet priamo komunikovať, takých sieti je veľké množstvo a routery tak nemôžu byť schopné určiť, ktorú zo sietí vlastne voláme. Obrátiť sa preto musíme na zariadenie, ktoré má verejnú, tzv., jedinečnú IP adresu v rámci internetu, a tým je hraničný router danej siete. Ten vlastne požiadame, aby nám komunikáciu s kamerou sprostredkoval.

Pre takéto sprostredkovanie musí byť router nakonfigurovaný, musí vedieť čo robiť s paketom, ktorý mu bol cez internet doručený na port XY. Router musí mať záznam, ktorý mu hovorí, že paket doručený na port XY bude odovzdaný na IP adresu a.b.c.d port XX. Túto informáciu môžeme do routeru zadať buď ručne alebo automaticky pomocou protokolu UPnP. Ten umožňuje, aby si spolu zariadenia dohodli potrebné parametre bez nutnosti nastavovať ich manuálne.

Zodpovedajúce nastavenie musí mať aj kamera, teraz sa na ňu teda pozrieme. V sekcii Nastavenia / Sieť / Port sú uvedené vnútorné porty NVR (alebo kamery), na ktorých zariadenie čaká komunikáciu. Ak nemáte k tomu dôvod, nie je potrebné hodnoty týchto portov meniť.

V praxi sa potom jedná o porty, na ktoré musí router preposlať príslušné dáta.

V záložke Mapovanie portov sa už dostávame k tomu, či nastavenie prebehne automaticky pomocou UPnP, alebo bude potrebné kameru aj router nastaviť ručne.

Pokiaľ si zvolíte UPnP, môžete si navyše vybrať medzi dvoma ďalšími možnosťami UPnP mapovania – automatické znamená, že čísla externých portov (v popise ako Rozširujúci port) sa vyberú automaticky a žiadne ďalšie ručné nastavenie už nie je potrebné. V prípade manuálneho nastavenia potom tieto externé porty môžete vybrať podľa vášho uváženia, pričom ich hodnota musí byť v rozsahu 1 až 65535. Keďže nižšie hodnoty môžu byť obsadené inými službami, odporúčame využiť porty v rozsahu 49152 – 65535.

Použitím UPnP sa tak vyhneme nastavovaniu routeru. Stačí, že je na ňom služba UPnP tiež aktívna. V praxi sa ale bohužiaľ stretávame s nekompatibilitou rôznych zariadení. Ak teda vzdialený prístup stále nefunguje, bude pravdepodobne nutné všetko nastaviť manuálne.

V tomto prípade je voľba externých portov na vás, pričom platia vyššie uvedené pravidlá.

Mimo to je ale nutné nakonfigurovať aj router a to identicky s nastavením NVR. Pre vyššie uvedené mapovanie portov by teda záznam v NRV mal obsahovať:

Externý http port 50080 smerovať na vnútornú IP port 80, napr. 192.168.20.10:80

Externý rtsp port 50554 smerovať na vnútornú IP port 554, napr. 192.168.20.10:554

Ak chcete používať zabezpečené spojenie HTTPS, musí byť smerovaný aj tento port

Externý https port 50443 smerovať na vnútornú IP port 443, napr. 192.168.20.10:443

Vlastný spôsob konfigurácie routeru sa bude podľa výrobcu líšiť rovnako ako názov, pod ktorým ho nájdete. Môže to byť port forwarding, rovnako ako NAT či firewall, pre podrobnosti preto kontaktujte jeho dodávateľa.


Tak a hotovo. Teraz sa môžete odkiaľkoľvek z internetu, domácej Wi-Fi či GSM siete pripojiť k vášmu NVR, stačí do prehliadača zadať verejnáIP: verejnýHTTPport. Verejnú IP adresu môžete vyčítať z konfigurácie routeru, jednoduchšie je však použiť napr. Mojeip.cz – hľadanú adresu ale dostanete len v prípade, že sa váš počítač nachádza vo vnútri siete, ktorej verejnú IP hľadáte.

Výsledok teda môže byť napr. 77.75.75.172:50080. Aplikácia sa spojí na porte 50050 s routerom, ten jej odkaz odovzdá NVR, ktoré následne aplikácii napovie, že video nájde na jeho verejnej RTSP adrese, v našom prípade 50551.

Mohlo by Vás zaujímať

Scroll to Top