SATEL ETHM-2

164,16  s DPH

Na objednávku - dodanie od 14 do 30 dní


Náš kód: ETHM-2 Kategória: Značka:
hmotnosť

ETHM-2 je ethernetový modul simulujúci analógovú telefónnu linku, určený na použitie v systémoch signalizácie vlámania a napadnutia na ciele monitoringu. Toto zariadenie umožňuje zasielanie kódov udalostí pomocou siete Ethernet (TCP/IP) na PCO STAM-2 alebo na konvertor SMET-256, a umožňuje aj obsluhu vstupov – výstpov.
Modul má 8 vstupov, na ktoré je možné pripojiť napríklad výstupy zabezpečovacej ústredne bez telefónneho komunikátora. Zodpovedajúce naprogramovanie ústredne a modulu umožné monitoring stavu ústredne. Modul môže taktiež plniť úlohu jednoduchej ústredne s možnosťou komunikácie TCP/IP. Modul má taktiež 4 nízkoprúdové výstupy typu OC so zaťažiteľnosťou do 50 mA. Výstupy môžu byť využívané na ovládanie zariadení s nízkym odberom (napr. LED-ky, sirény s vlastným napájaním) alebo na ovládanie relé (pomocou ktorých je možné ovládať zariadenia s vysokým odberom). ETHM-2 vykonáva konverziu kódov prijímaných v telefónnom formáte, alebo vo formáte SIA a generuje kódy v prípade (okrem iného) vzniku udalostí na vstupoch (narušenie), výstupoch (aktivovanie), alebo pri zmene stavu napájania. Na utajenie zasielaných údajov využíva modulu rozšírený algoritmus AES s 192-bitovým kľúčom. Dodatočne je dostupné aj zasielanie informácií pomocou e-mailov s použitím kódovania SSL.
ETHM-2 môže byť konfigurovaný diaľkovo cez sieť Ethernet alebo lokálne pomocou portu RS-232 a počítača s programom ETHM-2 SOFT. Diaľková obsluha modulu je taktiež možná pomocou internetového prehliadača (týka sa iba ETHM-2 FLASH v1.02).
Zariadenie má zabudovaný pulzný zdroj s výkonom 1,2 A, so sústavou nabíjania a kontroly akumulátora. Môže byť napájaný taktiež napätím 12 V DC. Zariadenie má taktiež pamäť 512 udalostí.Ethernetový modul ETHM-2 spĺňa požiadavky triedy ATS 5 určenej normou EN50136.Konvertovanie telefónneho monitoringu z ľubovoľnej ústredne na monitoring TCP/IP
monitoring TCP/IP spúšťaná pomocou vstupov modulu
obsluha protokolu šifrovania SSL v komunikácii so serverom odchádzajúcej pošty (týka sa iba ETHM-2 FLASH v2.00)
diaľkové ovládanie výstupov pomocou internetového prehliadača (týka sa iba ETHM-2 FLASH v1.02)
diaľková konfigurácia pomocou aplikácie ETHM-2 SOFT
lokálne programovanie pomocou počítača pripojeného na port RS-232
možnosť použitia ako jednoduchej zabezpečovacej ústredne vybavenej komunikáciou TCP/IP
kódovaný prenos údajov

Scroll to Top